CAMPEONATO DE ORGÁNICA ENTRE POBLACIONES, CENTROS ESCOLARES, HOSTELERÍA Y SOCIEDADES GASTRONÓMICAS

 

Decenas de localidades, centros escolares, sociedades gastronómicas y hostelería competirán para ser los más “orgánicos”, el objetivo es incentivar la separación de Materia orgánica y aprovechamiento de la misma para mejorar los ratios de aportación ciudadana.

 

¿Cómo?
Cada entidad medirá los kilos de materia orgánica depositados en los contenedores y compostadores. El peso obtenido será un 60% del resultado final, el otro 40% se valorará en función de las acciones realizadas en:
· 10% Acciones de promoción de cada Ayuntamiento para incentivar la separación de materia orgánica..
· 10% Acciones en centros escolares
· 10% Locales de Hostelería
· 10% Sociedades gastronómicas

 

¿Cuál es el premio?
El Ayuntamiento ganador, bloque de viviendas, zona de compostaje, ruta de recogida, centros escolares, grupos hosteleros o sociedades gastronómicas del municipio ganador, optará a un gran premio económico para la realización de UN PROYECTO PERDURABLE que proporcione BENEFICIO SOCIAL para el municipio. Consiste en mobiliario procedente del proceso de aprovechamiento de materiales plásticos.

HERRI, ESKOLA, ELKARTE ETA OSTALARITZAREN TXAPELKETA ORGANIKOA

 

Hainbat herri, eskola, elkarte eta ostalaritza lehiatuko dira «organikoenak» izateko, helburua materia organikoaren bereizketa sustatzea eta herritarren ekarpenaren ratioak hobetzeko erabiltzea da.

 

Nola?
Entitate bakoitzak ontzietan eta konpostagailuetan metatutako materia organiko kiloak neurtuko ditu. Lortutako pisua azken emaitzaren % 60 izango da, beste % 40a honako hauetan egindako ekintzen arabera baloratuko da:
· %10 Udaletxe bakoitzaren sustapen-ekintzak materia organikoa bereiztea sustatzeko.
· %10 Ekintzak ikastetxeetan
· %10 Ostalaritzako lokalak
· %10 Gastronomia Elkarteak

 

Zein da saria?
Irabazten duen Udaletxeak, etxebizitza-blokeak, konpostatze gunea, bilketa-ibilbidea, ikastetxeek, ostalaritza-taldeek edo udalerri irabazlearen gastronomia-sozietateak, sari ekonomiko handi bat aukeratuko dute udalerriari GIZARTE ONURA ematen dion PROIEKTU IRAUNKORRA burutzeagatik. Material plastikoak aprobetxatzeko prozesuko altzariz osatuta dago.

ARAXES GARAIKO MANKOMUNITATEA

NO PARTICIPA

BAZTANGO UDALA

Sailkapenak Clasificación

ZABOR SENDOEN BATZA BIDAUSI

NO PARTICIPA

BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKINEN MANKOMUNITATEA

Sailkapenak Clasificación

COMARCA DE SANGÜESA

Clasificación Sailkapenak

ESKA-ZARAITZU HHS MANKOMUNITATEA

Clasificación Sailkapenak

IRATI MANKOMUNITATEA

Clasificación Sailkapenak

MAIRAGA ERDIALDEA

Clasificación Sailkapenak

MALERREKAKO MANKOMUNITATEA

Sailkapenak Clasificación

MENDIALDEA MONKOMUNITATEA

Sailkapenak Clasificación

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

Clasificación Sailkapenak

MANCOMUNIDAD DE R.S.U. RIBERA ALTA DE NAVARRA

Clasificación Sailkapenak

MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Clasificación Sailkapenak

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Clasificación Sailkapenak

MANK SAKANA

NO PARTICIPA

PARTICIPANTES / PARTE HARTZAILEAK

Residuos de Navarra / Nafarroako Hondakinak